กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อแสดงพลังความจงรักภักดี ซึ่งในพิธี อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตเปิดกรวยกระทงดอกไม้ และนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ต่อจากนั้นร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารสงวน เสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ :   นิสิตช่วยงานกองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    งานวินัยและแนะแนวอาชีพ   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/10/2018 3:29:03 PM