กิจกรรม ปลูกต้นไม้ประจำคณะกรรมการกิจการนิสิต

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วยอาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะกรรมการกิจการนิสิต ร่วมกับปลูกต้นไม้ประจำคณะกรรมการกิจการนิสิต บริเวณพื้นที่รอบสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสร้าง ภูมิทัศน์ สร้างร่มเงาในพื้นที่สนามกีฬากลาง และเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ ภาพ : นิสิตช่วยงานกองกิจการนิสิต ข่าว : งานวินัยและแนะแนวอาชีพ 

ภาพ :   นิสิตช่วยงานกองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    งานวินัยและแนะแนวอาชีพ   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/10/2018 8:08:38 PM