มหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรม 8ปีแห่งปัญญา สร้างคุณค่าสู่ชุมชน ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรม 8ปีแห่งปัญญา สร้างคุณค่าสู่ชุมชน

ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561  มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม 8ปีแห่งปัญญา สร้างคุณค่าสู่ชุมชน ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวนโยบายสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในการติดตามผลการบริหารงานมหาวิทยาลัยพะเยาและมอบของที่ระลึก ให้กับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

บรรยากาศการจัดงานเริ่มจากการแสดงของวงดนตรีสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ การแสดงวงดนตรีของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา การแสดงของวงดนตรีออร์เคสตราโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ขบวนธงของผู้นำนิสิต การแสดงของผู้นำเชียร์มหาวิทยาลัยพะเยา การแสดงมหกรรมกลองล้านนาซึ่งเป็นความร่วมมือของของสาขาศิลปะการแสดง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และชมรมข่วงศิลป์ หลังจากนั้นเวลา ประมาณ 19.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวสรุปผลการบริหารงาน ตลอดระยะเวลา 8 ปี ของมหาวิทยาลัยพะเยา หลังจากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา และนายภานุสิทธิ์ ทะสน ประธานสภา นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้กล่าวแสดงความรู้สึกต่อผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 8 ปี ของมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อด้วยการแสดงปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน และการแสดงหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา ของสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ การแสดงของวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยพะเยา และสุดท้ายของกิจกรรม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา มอบของที่ระลึกให้กับบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นรูปแบ Pocket Book รวบรวมผลงาน 8 ปีในด้านต่างๆ สร้างความปลาบปลื้มให้กับบุคลากร นิสิต และนักเรียนจำนวนมาก

 


ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล / ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/9/2018 10:59:16 AM