12 ธันวา 61 ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ 24 ชั่วโมงศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดเผยว่า ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมแล้วสำหรับการเปิดรับการรักษาผู้ป่วยใน INPATIENT DEPARTMENT (IPD) และผู้ป่วยฉุกเฉิน EMERGENCY ROOM (ER) ซึ่งจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ที่จะถึงนี้ โดยก่อนหน้านี้ ทางศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มพ. ได้เปิดให้บริการในส่วนผู้ป่วยนอก OUTPATIENT DEPARTMENT (OPD) ไปแล้วนั้น ถือได้ว่าขณะนี้ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมเปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง


>>>สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 7000 หมายเลขโทรศัพท์สายตรง 0 5446 6758 หมายเลขโทรสาร 0 5446 6759 www.upmed.up.ac.th


ภาพ :   พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/7/2018 1:44:57 PM