ผู้จิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน โครงการทอดผ้าป่าหนังสือ

        วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี คุณณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย หัวหน้างานธุรการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นตัวแทนส่งมอบเงินสมทบทุนอาหารกลางวัน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธา ดังนี้

1.บริษัท เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง จำกัด. ร่วมสมทบทุน 5,000 บาท

2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต่อพงศ์ ซิสเท็ม ร่วมสมทบทุน 2,000 บาท

3.บริษัท บีซี เฮ้าส์ จำกัด ร่วมสมทบทุน 2,000 บาท

         ศูนย์บรรณสารฯ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน โครงการทอดผ้าป่าหนังสือ ได้ที่ คุณวาณิชยา ตาชม ผู้รับผิดชอบโครงการ  โทร.054-466-705 เบอร์โทรภายใน 3533


ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/7/2018 1:56:32 PM