สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แก่นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

นางกฤษณา แปงณีวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรของ ได้มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แก่    นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา,อธิการบดี,รองอธิการบดี,ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมทั้งให้คำอวยพร เนื่องในวาระดิถีต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช 2562 


ภาพ :   นายอาทิตย์ การดื่ม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายพฤทธพงค์ รัตพัทธยากร   
เพิ่มข่าวโดย :   pruttapong.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/7/2019 3:02:21 PM