สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่พุทธศักราชใหม่ 2562

เมื่อวันพุธที่ 2 มกราคม 2562 นางกฤษณา แปงณีวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบกระเช้าของขวัญ ปีใหม่แก่ คณะและกองต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งให้คำอวยพร เนื่องในวาระดิถีต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช 2562 

ภาพ :   นายอาทิตย์ การดื่ม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายพฤทธพงค์ รัตพัทธยากร   
เพิ่มข่าวโดย :   pruttapong.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/7/2019 9:57:46 AM