คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการทำบุญคณะศิลปศาสตร์ประจำปีพุทธศักราช 2562

เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 09.30 12.00 น.หน่วยทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม หน่วยกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการ ทำบุญคณะศิลปศาสตร์ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ห้อง CE 14206 อาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตคณะศิลปศาสตร์พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์ ถวายภัตตาหารและไทยทาน ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา พระสงฆ์ได้สวดมนต์ให้พรและเจิมป้ายคณะฯ พร้อมทั้งประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการและคณะฯ ด้วย

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ: หน่วยทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม หน่วยกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตร์

ภาพ: นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

ข้อมูล/ข่าว: นางสาวเสาวภัค วันสนุก / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง / นางสาวอาจรีย์  สีอ่อน

 

8 มกราคม 2562


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวเสาวภัค วันสนุก / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง / นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/11/2019 2:25:12 PM