โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง "รุ่นที่3"

     ในวันที่ 31 มกราคม - 1-2 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ได้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง "รุ่นที่3" ขึ้น ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธัมมปัญโญ)มหาวิทยาลัยพะเยา และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ โดยได้เปิดรับผู้เข้าอบรมจากทั้งในพื้นที่จังหวัดพะเยา และต่างจังหวัด

     โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัทเจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น เทคโนโลยี (ที) จำกัด ในการเป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้เรื่อง นวัตกรรมผลิตภัณฑ์กันแดดแบบบางเบาและง่ายต่อการพัฒนาตำรับ (Innovative sunscreen product light & easy) เครื่องสำอางบำรุงผิวและเทคโนโลยีผลึกเหลว (Skin care & liquid crystal technology) และบริษัท สัมมิท เคมีคอล จำกัด ในการเป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้เรื่องสูตรตำรับของธรรมชาติกับแนวโน้มแห่งอนาคต (Formula of Nature, Trend for Future) 


ภาพ :   วิจิตรศักดิ์ คำดี   
ข้อมูล/ข่าว :    วิจิตรศักดิ์ คำดี   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/11/2019 4:17:14 PM