มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีปล่อยชุดลาดตระเวน เฝ้าระวังและรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อป้องกันไฟป่าและหมอกควัน จ.พะเยา

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร เป็นประธานในพิธีปล่อยชุดลาดตระเวน เฝ้าระวัง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีหน่วยงานฝ่ายทหาร ฝ่ายตำรวจ ฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น กรมป่าไม้ ปภ.พะเยา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดชุดลาดตระเวนเข้าร่วมพิธี และในการนี้ ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ เข้าร่วมพิธีและได้จัดชุดเจ้าหน้าที่กองอาคารสถานที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รปภ. 1 ชุดปฏิบัติการ เข้าร่วมดำเนินการ และร่วมปฏิบัติการ บูรณาการทุกหน่วยงาน ดำเนิการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่กำหนดมาตรการห้ามเผาเด็ดขาด (เริ่ม 9 ก.พ.- 15 เม.ย.62) 

ภาพ :   จิณณ์ณิชา ธนินดิลกพัฒน์   
ข้อมูล/ข่าว :    จิณณ์ณิชา ธนินดิลกพัฒน์   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/11/2019 11:08:09 AM