มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายสู่ชุมชนร่วมกับผู้นำชุมชนทั้ง 18 หมู่บ้าน ณ ไร่รื่นรมย์ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายสู่ชุมชน ประจำปี 2562 ร่วมกับผู้นำชุมชนทั้ง 18 หมู่บ้าน ณ ไร่รื่นรมย์ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร รศ.ดร.ทิพย์จันทร์ วงค์จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.อุเทน ธัชศฤงคารสกุล และผู้อำนวยการกองกลาง นางณัฐธิดา ชาวน่าน กล่าวต้อนรับและกล่าวทักทายผู้นำชุมชนที่ได้ร่วมเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา ภายในกิจกรรมมีการรับฟังบรรยายจากคุณศิริวิมล กิตะพาณิชย์ (ผู้ก่อตั้งไร่รื่นรมย์) และคุณดำรงค์ กันยา (ผู้ประสานงาน) ในหัวข้อเรื่อง “สร้างความสุขด้วยหลักคิดเกษตรพอเพียง” หลังจากรับฟังบรรยายก็มีกิจกรรมให้ทำร่วมกัน คือฝึกกระบวนการทำผลิตภัณฑ์อินทรีย์จากไร่รื่นรมย์ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เป็นการทำไข่เค็มจากสูตรของไร่รื่นรมย์ ซึ่งบรรยากาศภายในงานอย่างเป็นกันเอง มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดต่อยังชุมชนและยังมีการเสนอถึงการจัดโครงการในครั้งต่อไปอีกด้วย

 

#โครงการพัฒนาเครือข่ายสู่ชุมชน #ผู้นำชุมชน #งานประชาสัมพันธ์ #มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์ / พิศุทธ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ภานุเดช ทองฤทธิ์ นิสิตฝึกงานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/11/2019 2:14:34 PM