คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมออกบูธนิทรรศการวิชาการ ในโครงการผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์แนะแนวเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา

คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมออกบูธนิทรรศการวิชาการ พร้อมทั้งให้ข้อมูล เกี่ยวกับหลักสูตรและการรับเข้าศึกษา แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนว ที่มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา ในโครงการผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์แนะแนวเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   วรากร บุญมา   
ข้อมูล/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/20/2019 1:13:53 PM