รางวัลและความภาคภูมิใจ


x
# 
รางวัลและความภาคภูมิใจ 
อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ the Best Poster Presentation Award ระดับ Doctoral student/Post-doctoral-Research fellow/Scientist Competition 11/7/2562 9:45:47
UP STARTUP มหาวิทยาลัยพะเยา สตาร์ทอัพเพื่อสังคมจากงานวิจัยด้านภาษาศาสตร์ 4/7/2562 11:05:17
นิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.พะเยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ FoSTAT Nestle Quiz Bowl ประจำปี 2562 18/6/2562 17:22:07
นิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา สร้างชื่อเสียงเวทีระดับชาติ 5/6/2562 16:24:43
ขอแสดงความยินดี 30/5/2562 11:36:12
ขอแสดงความยินดี 30/5/2562 11:35:46
ขอแสดงความยินดี 30/5/2562 11:35:03
ขอแสดงความยินดี 30/5/2562 11:34:35
ขอแสดงความยินดี 30/5/2562 11:34:10
ขอแสดงความยินดี 30/5/2562 11:33:50
Page 1 of 2 (17 items)Prev12Next