มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงาน “ผสานศิลป์ ถิ่นล้านนา” A Journey Through Lanna Hearts พร้อมเปิดตัวแอพพลิเคชั่น Beyoud Phayao City และการแสดงศิลปวัฒนธรรมและชาติพันธ์ุ

4/4/2562 17:33:26น. 1457
มหาวิทยาลัยพะเยา,จัดงาน,“ผสานศิลป์,ถิ่นล้านนา”,A,Journey,Through,Lanna,Hearts,พร้อมเปิดตัวแอพพลิเคชั่น,Beyoud,Phayao,City,และการแสดงศิลปวัฒนธรรมและชาติพันธ์ุ
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงาน “ผสานศิลป์ ถิ่นล้านนา” A Journey Through Lanna Hearts พร้อมเปิดตัวแอพพลิเคชั่น Beyoud Phayao City และการแสดงศิลปวัฒนธรรมและชาติพันธ์ุ

        วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 18.00- 21.00น. มหาวิทยาลัยพะเยา โดย หอศิลปวัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงาน “ผสานศิลป์ ถิ่นล้านนา” A Journey Through Lanna Hearts พร้อมเปิดตัวแอพพลิเคชั่น Beyoud Phayao City และการแสดงศิลปวัฒนธรรมและชาติพันธ์ุ ได้รับเกียรติจาก ปลัดจังหวัดพะเยา นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานเปิดงานและมอบของที่ระลึกให้กับผู้สนับสนุน  คณบดีคณะสถาปปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ รศ.ดร.สมชาย ศรีสมพงษ์ กล่าวรายงาน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต ชุมชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้อย่างคับคั่ง สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณ โครงการขับเคลื่อนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรม และวัฒนธรรมสร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการด้านการออกแบบ ต่อยอดพัฒนา และส่งเสริมให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างและขยายตลาดเพื่อยกระดับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ สร้างและต่อยอดแบรนด์ท่องเที่ยว นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการOTOP และยังเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายสร้างความสัมพันธ์ขององค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมนี้ได้จัดให้มีการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ ณ หอศิลปวัฒนธรรม ภายใต้การกำกับของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจงานศิลปะ ได้สัมผัสงานทางด้านทัศนศิลป์ โดยได้รับความเอื้อเฟื้อจากกลุ่มศิลปินขัวศิลปะ จ.เชียงราย และกลุ่มศิลปินจ.พะเยา ร่วมกันนำงานศิลปะมาจัดแสดง สะท้อนถึงพลังความคิด สติปัญญา และสมาธิในการสร้างสรรค์ความงามด้วยความพากเพียรของเหล่าศิลปิน งานจัดแสดงครั้งนี้ มีวิธีการสร้างที่เป็นการอนุรักษ์แบบดั้งเดิม แบบที่พัฒนาต่อยอดของเดิม และแบบที่ไม่มีกฎเกณฑ์บังคับตายตัว เป็นโอกาสให้แสดงความงามออกมาในรูปแบบที่ต่างกัน

         นอกจากนี้ได้มีการบูรณาการภาคส่วนต่างๆ เปิดตัวโปรแกรมประยุกต์แอปพลิเคชั่นBeyond Phayao city “พะเยา เมืองนี้มีมากกว่าที่รู้จัก” สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยา เป็นช่องทางการสื่อสารที่ประชาชนเข้าถึงง่าย สะดวกต่อการใช้งาน กับข้อมูลที่ผ่านการสร้างสรรค์ในรูปแบบที่ทันสมัย ผสานกับความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม อัตลักษณ์ ท้องถิ่น ก่อเกิดมูลค่าเพิ่ม เพื่อเผยแพร่จังหวัดพะเยาในมิติด้านต่างๆ ใช้เทคโนโลยีควบคู่กับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ทั้งคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่หรือผู้ที่เป็นคนต่างถิ่นที่ได้มาเยี่ยมเยือนจังหวัดพะเยา

facebooktwitterline


ภาพ :   อาจารย์สันติ ศิริคชพันธุ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   
4/4/2562 17:33:26น. 1457
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงาน “ผสานศิลป์ ถิ่นล้านนา” A Journey Through Lanna Hearts พร้อมเปิดตัวแอพพลิเคชั่น Beyoud Phayao City และการแสดงศิลปวัฒนธรรมและชาติพันธ์ุ#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน