นิสิต SEEN เข้าร่วม นิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 8 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีนิสิตระดับปริญญาตรี คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้ร่วมนำเสนอโครงงาน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีนิสิตจากหลายคณะได้เข้าร่วมนำเสนอโครงงานวิจัยในครั้งนี้ด้วย 

ภาพ :   สุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    สุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/5/2562 17:32:35

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด