อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมคณะผู้บริหาร รณรงค์ต่อต้านการทุจริต เพื่อมุ่งเป็นองค์กรที่บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมคณะผู้บริหาร รณรงค์ต่อต้านการทุจริต เพื่อมุ่งเป็นองค์กรที่บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส

ช่วงบ่าย วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 16.00 น.อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.อุเทน ธัชศฤงคารสกุล  นำทีมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เพื่อมุ่งเป็นองค์กรที่บริหารงานด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้  โดยเริ่มจาก คณะวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามลำดับ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณบดี และคณะผู้บริหารของแต่ละคณะ หน่วยงาน ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมดังกล่าว และเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้ประชาคมในมหาวิทยาลัยพะเยาได้ตระหนักและถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 


ภาพ :   พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/5/2562 19:22:05

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด