คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วม “นิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 8”

เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 คณะศิลปศาสตร์ นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานนิสิต ทีมนิสิตคณะศิลปศาสตร์ และทีมนิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน เข้าร่วมนิทรรศการโครงงานนิสิตครั้งที่ 8ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะศิลปศาสตร์ ส่งทีมเข้าร่วมแสดงผลงานจำนวนทั้งสิ้น 8 ทีม บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีทีมนิสิตเข้าร่วมแสดงผลงานเป็นจำนวนมาก                            

 

ภาพ : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง
ข้อมูล/ข่าว : นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ/ นางสาวไพลิน วงศ์ไชย/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง  
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Page Facebook อัลบั้มภาพ :
https://www.facebook.com/photolibarts/


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ/ นางสาวไพลิน วงศ์ไชย/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/5/2562 16:08:52

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด