คณะนิติศาสตร์ ต้อนรับ พร้อมกับแนะนำคณะและหลักสูตร กิจกรรมต่างๆ แก่นักเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครองที่มาสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะนิติศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 . ห้อง CE05206 รศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดี, รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุลรองคณบดีฝ่ายวิชาการ, ผศ.กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย, อาจารย์พลอยขวัญ เหล่าอมต รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต, อาจารย์นิภาภรณ์ ลาภเสถียร ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์สิงหนาท แสงไชยา ตัวแทนคณาจารย์ และนิสิตสโมสรคณะนิติศาสตร์ได้ร่วมกันต้อนรับ พร้อมกับแนะนำคณะและหลักสูตร กิจกรรมต่างๆ แก่นักเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครองที่มาสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี   TCAS รอบ 3 (รับตรงร่วมกัน) มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/5/2562 8:47:19

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด