แชร์ Twitter 
314
   SDG

     ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ทำกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม 7 ส.

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา,มหาวิทยาลัยพะเยา,ลงพื้นที่ทำกิจกรรม,Big,Cleaning,Day,และกิจกรรม,7,ส.
          วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ นำทีมบุคลากร แม่บ้าน ทำกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม 7 ส. เพื่อเตรียมความพร้อมเส้นทางรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมของโครงการสำนักงานสีเขียว โดยบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ และแม่บ้าน ได้ร่วมกันเก็บขยะโดยรอบอาคารศูนย์บรรณสารฯ ถนนเส้นทางรับเสด็จ และทำความสะอาดภายในอาคารศูนย์บรรณสารฯ ทั้งหมด จำนวน 5 ชั้น รวมถึงพื้นที่โต๊ะทำงานของบุคลากร ให้พร้อมกับการเข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/5/2562 17:03:35

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน