แชร์ Twitter 
544
   SDG

     ประมวลภาพบรรยากาศพิธีฝึกซ้อมรับปริญญา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 13-16 พ.ค. 2562

ประมวลภาพบรรยากาศพิธีฝึกซ้อมรับปริญญา,วิทยาลัยการศึกษา,มหาวิทยาลัยพะเยา,13-16,พ.ค.,2562

ภาพบรรยากาศพิธีฝึกซ้อมรับปริญญา ของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 13-16 พ.ค. 2562 วิทยาลัยการศึกษาขอร่วมแสดงความยินดีกับ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา ทุกๆ ท่านครับ 
ภาพ :   คมธิต จันตะมะ   
ข้อมูล/ข่าว :    คมธิต จันตะมะ   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/5/2562 15:54:17

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน