คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการและส่งตัวนิสิตเข้าร่วมโครงการ “ทุนสนับสนุนนิสิต อบรมภาษาจีนระยะสั้น” ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2562 คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน อาจารย์วรรณสา หมุดใหม่ และ อาจารย์ Wang Zhiguo อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน พร้อมเยี่ยมชมบรรยากาศในมหาวิทยาลัย เยือนหอสมุดมหาวิทยาลัยเทียนจิน และส่งตัวนิสิตคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการทุนสนับสนุนนิสิต อบรมภาษาจีนระยะสั้น” ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน (Tianjin Normal University) ซึ่งนิสิตที่เข้าร่วมโครงการจะเริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2562   


                           

ภาพ : อาจารย์วรรณสา หมุดใหม่ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน
ข้อมูล/ข่าว : อาจารย์วรรณสา หมุดใหม่/ นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง    
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Page Facebook อัลบั้มภาพ :
https://www.facebook.com/photolibarts/


ภาพ :   อาจารย์วรรณสา หมุดใหม่ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์วรรณสา หมุดใหม่/ นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/5/2562 10:55:15

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด