มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมเป็นเจ้าภาพน้ำดื่ม การจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมเป็นเจ้าภาพน้ำดื่ม การจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพะเยา โดยมีบุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมส่งมอบน้ำดื่มยูเพียว (น้ำดื่มมหาวิทยาลัยพะเยา) ให้กับตัวแทนผู้รับมอบจากสำนักงานวัฒธรรมจังหวัดพะเยา กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อบริการน้ำดื่มให้กับประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงานมหรสพสมโภชฯ ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา กำหนดการจัดมหรสพสมโภชฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤษภาคม  2562


ภาพ :   นายพิศุทธ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ   
เพิ่มข่าวโดย :   tananannad.ta@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/5/2562 18:53:13

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด