มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เร่งอนุรักษ์ ฟื้นฟู และวิจัยเพื่อประโยชน์ของทรัพยากรในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เร่งอนุรักษ์ ฟื้นฟู และวิจัยเพื่อประโยชน์ของทรัพยากรในประเทศไทย

        เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ เป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (International Conference on Biodiversity 2019 : IBD2019) และทรงเปิดนิทรรศการเรื่อง “ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยจากภูผาสู่มหานที” พร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการ จากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ถวายรายงานข้อมูลการจัดนิทรรศการในหัวข้อ “The Biggest Stronghold of Green Peafowl in the World” พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาเฝ้ารับเสด็จ ฯ  ณ ชั้น 22 - 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

 


ภาพ :   ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/5/2562 12:00:56

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด