คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการฝึกซ้อมบัณฑิต เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ ถึงวันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต ของคณะศิลปศาสตร์ ที่จะเข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยดำเนินการฝึกซ้อมรวม ณ ห้อง UB๐๐๕ และดำเนินการฝึกซ้อมย่อยบริเวณชั้น ๒ และ ๓ อาคารเรียนรวม CE ๐๕ และ ๐๖ โดยคณะกรรมการ

ดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฯ คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ เพื่อให้การดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฯ สำเร็จลุล่วงด้วยดี      


                           

ภาพ : นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง
ข้อมูล/ข่าว : นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง    
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Page Facebook อัลบั้มภาพ :
https://www.facebook.com/photolibarts/


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/5/2562 13:34:33

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด