แชร์ Twitter 
2028
   SDG

     SEEN เข้าร่วม การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 18 และ The 8 th International Conference...

SEEN,เข้าร่วม,การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ,ครั้งที่,18,,และ,The,8,th,International,Conference...
คณาจารย์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้นำนิสิตปริญญาตรีและปริญญาโท เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 18 และ The 8 th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ รองเมือง กรุงเทพฯ
ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจากสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 19 และ The 9 th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management ซึ่งจะจัดขึ้นในปี 2563 ณ จังหวัดเชียงราย โดยตัวแทนจากมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัฒกรรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ บุญปก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ ดร.โสมนัส สมประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย พิมลศรี ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน และดร.สุปรีดา หอมกลิ่น ได้เข้ารับมอบ ธงสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการฯ จากศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์ นายกสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยามีความพร้อมอย่างยิ่งในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประการประชุมทางวิชาการฯ ดังกล่าว
ภาพ :   สุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    สุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/5/2562 15:18:12

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน