แชร์ Twitter 
343
   SDG

     คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 3

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์,มหาวิทยาลัยพะเยา,เข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา,วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการ,ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์,(PSPARN),ครั้งที่,3
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 3  “รัฐปั่นป่วน: กระแสการเมือง ระบบโลก และการบริหารภาครัฐ ในยุค Disruption” ระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน เมืองพัทยา จ.ชลบุรีที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  ปฐกถาพิเศษ ซึ่งการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ คณาจารย์ นิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวิจัยหน่วยกับสถาบันศึกษาทั้งในประเทศ และสร้างเครือข่ายด้านวิจัยและการประชุมวิชาการ ในอนาคต ภาพ :   ศิริพงษ์ เผ่าต๊ะใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    ศิริพงษ์ เผ่าต๊ะใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/5/2562 16:31:11

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน