นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประกวดแข่งขันสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษารอบชิงชนะเลิศ ณ สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ได้นำ นายพนัสชัย วงค์คำ รหัสนิสิต 59113199 นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมประกวดแข่งขันสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษารอบชิงชนะเลิศ 20 คนสุดท้ายทั่วประเทศ ณ สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม คือ อาจารย์ Liu Peng และ อาจารย์ Huang Sheng De อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ โดยนายพนัสชัย วงค์คำ ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมประกาศนียบัตร


 

อาจารย์ผู้ฝึกซ้อม : อาจารย์ Liu Peng/ อาจารย์ Huang Sheng De
ภาพ : อาจารย์ Liu Peng  
ข้อมูล/ข่าว : นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Page Facebook :
https://www.facebook.com/photolibarts/


ภาพ :   อาจารย์ Liu Peng   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :24/5/2562 16:22:21

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด