ม.พะเยา ต้อนรับคณะกรรมการตรวจผลงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE

อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจผลงานการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยพะเยารักษามาตรฐานการเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศ์บางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติเข้าร่วมต้อนรับด้วย นอกจากนี้ได้รับเกียรติจาก นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อาจารย์เครือข่ายโรงเรียนในจังหวัดพะเยา เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยนายกิตติ สุทธิจิตไพศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางนันทนา ศรีพินิจ ผู้เชี่ยวชาญ นางสาวสุรีรัตน์ รุจิระชาคร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ในการลงพื้นที่ตรวจผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE โดยมี แกนนำชมรมนำเสนอผลการดำเนินงาน และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ เพื่อนำไปปรับปรุง และพัฒนาให้ดีขึ้นในการนำเสนอผลการดำเนินงาน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานีต่อไป 

ภาพ :   จตุรงค์ จำปาเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    จตุรงค์ จำปาเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/6/2562 10:53:30

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด