คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.พะเยา เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับนายกสภาวิศวกร สมัยที่ 7

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.อภิชาต บัวกล้า รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาความร่วมมืออุตสาหกรรม ได้เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งนายกสภาวิศวกร สมัยที่ 7 (พ.ศ.2562-2565) พร้อมทั้งหารือแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อผลิตวิศวกรให้ตอบโจทย์ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ณ สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ภาพ :   ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัตรา ใจมูลมั่ง   
ข้อมูล/ข่าว :    ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัตรา ใจมูลมั่ง   
เพิ่มข่าวโดย :   Kanticha.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/6/2562 15:37:51

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด