ทีมวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยาจัดค่ายการเรียนรู้ผ่านโครงงานฐานวิจัย (Research based learning)แก่นักเรียนระดับประถม ณ.จังหวัดน่าน

ทีมวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยาจัดค่ายการเรียนรู้ผ่านโครงงานฐานวิจัย (Research based learning)แก่นักเรียนระดับประถม ณ.จังหวัดน่าน

 

          เมื่อวันที่ 8- 9 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา คณะทำงานโครงการเพาะพันธ์ปัญญา ( ขยายผล จ.น่าน  )ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านโครงงานฐานวิจัย (Research based learning) วันที่ 8 มิถุนายน  ณ โรงเรียนมณีพฤกษ์ อ.ทุ่งช้าง เเละวันที่ 9 มิถุนายน ณ รร.ชุมชนบ้านไร่ อ.ปัว จ.น่าน โดยมีนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาระดับประถมกว่า 150 คนเเละครูกว่า 20 ท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยมุ่งเน้นในหัวข้อด้านทรัพยากรธรรมชาติ- การฝึกทักษะการคิด-จิตปัญญา เเละการจัดการขยะน้ำเสียเบื้องต้นในบริบทของชุมชน จากคณะวิทยากรจากศูนย์พี่เลี้ยง ม.พะเยา ซึ่งมี ดร.สุมล นิลรัตน์นิศากรเเละคณะฯ ในการการจัดกิจกรรมตลอดทั้งสองวัน

     ทั้งนี้โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มีเป้าหมายเพื่อสอนให้เยาวชนของเรา “คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น” โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน จ.น่าน ซึ่งคุณบัณฑูร ล่ำซำ (บมจ.กสิกรไทย) ผู้สนับสนุนทุนวิจัยร่วมกับ สกว.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยขยายความถึงการต่อยอดโครงการฯโดยมีเป้าหมายของโครงการ เพื่อบ่มเพาะระบบคิดแบบเหตุและผลในการดำเนินชีวิตร่วมกับทรัพยากรน่าน ด้วยเจตคติที่จะอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรในถิ่นกำเนิดของตน โดยเฉพาะการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ที่สำคัญของจังหวัดน่าน “การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว เราต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชน ซึ่งเราทำผ่านการศึกษาในระบบ โดยนำกระบวนการเพาะพันธุ์ปัญญามาใช้ ซึ่งหวังว่าเขาจะเติบโตไปพร้อมกับความคิดที่ถูกต้องในการรักษาบำรุงทรัพยากรของน่าน ได้คนรุ่นใหม่ที่สานปณิธานน่านแซนด์บ๊อกซ์ ต่อไป ที่จะสนองพระราชดำริของในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานในการสัมมนารักษ์ป่าน่าน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 ความตอนหนึ่งว่า “การรักษาป่าและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ มีหลากหลายวิธี วิธีการหนึ่งที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนคือ การให้โอกาสเด็กและเยาวชนของเราได้เรียนรู้จากธรรมชาติรอบตัวของเขา มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความรัก ความผูกพัน และความหวงแหนในทรัพยากรของตน” ด้วยการใช้สิ่งที่พัฒนามาจาก STEM คือ SEEEM (Science, Economic, Ecology, Engineering, Mathematics)ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเเละยังได้มีการประชุมคณะครูแกนนำ-ผู้บริหารของโรงเรียนเพื่อรับทราบนโยบายเเละการทำงานของโครงการต่อไป โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (ขยายผลสู่ จ.น่าน) ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก บมจ.กสิกรไทย-ร่วมกับ สกว.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 

 


อ้างอิง https://www.sdperspectives.com/talk/pohpanpunya-kbank-trf/ภาพ :   ธนปริญ สำเริง นักวิจัยฯ/ทีมเพาะพันธุ์ปัญญา   
ข้อมูล/ข่าว :    ศูนย์พี่เลี้ยง เพาะพันธุ์ปัญญา ม.พะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/6/2562 14:50:01

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด