มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2562 กว่า 1,827 คน

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2562 กว่า 1,827 คน

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2562 ได้รับเกียรติจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนำทีมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นวันแรก สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นสวัสดิการของมหาวิทยาลัยที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ และเข้ารับการตรวจสุขภาพด้วยเครื่องมือที่ครบครันทันสมัย สามารถตรวจค้นหาความผิดปกติในระยะเริ่มแรกได้  อีกทั้งสามารถทำการรักษา หรือป้องกันไม่ให้ลุกลามต่อไป นอกจากนี้ยังได้รับคำแนะนำด้านสุขภาพจากบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี พร้อมทีมงาน ให้การต้อนรับและดูแลให้การตรวจสุขภาพครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กิจกรรมดังกล่าวมีคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพ จำนวนทั้งสิ้น 1,827 คน แยกหน่วยงานในการเข้ารับการตรวจสุขภาพในระหว่างวันที่ 10 - 28 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

 

 


ภาพ :   พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/6/2562 16:32:04

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด