นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Journal of Physics

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 6.3 โครงการ วมว. จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวสุชัญญา จันทร์เสน และนางสาววรกานต์ วังวล ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Journal of Physics: Conference Series ในหัวข้อเรื่อง "The elliptic flow of proton as a function of mid-rapidity in heavy ion collision at intermediate energy by using a quantum molecular dynamics model" โดยมีอาจารย์พชรธัช ไชยมงคล สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นที่ปรึกษางานวิจัย

 

ภาพ :   นันท์ณภัส   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/6/2562 11:36:00

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด