แชร์ Twitter 
409
   SDG

     คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดเวทีถ่ายทอดความรู้การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพด

คณะเกษตรศาสตร์ฯ,จัดเวทีถ่ายทอดความรู้การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพด
วันที่ 11 มิถุนายน 2562  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ จัดเวทีถ่ายทอดความรู้การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพด  นำโดยท่านคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการแก่ชุมชน ณ หอประชุมโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยเวทีนี้เป็นการติดตามสถานการณ์ และเฝ้าระวังการเข้าทำลายของศัตรูพืช ซึ่งในปัจจุบันได้เข้าสู่ช่วงฤดูกาลเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้การสำรวจ เฝ้าระวัง และเตรียมการป้องกันกำจัดเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทั้งให้ความรู้การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพด ให้แก่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาพ :   ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม   
ข้อมูล/ข่าว :    กิตติธัช ตุ้ยคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/6/2562 11:38:19

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน