มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระอุบาลีฯ

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระอุบาลีฯ

.......................................................................................

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. ณ วัดป่าอุบาลี ตำบลแม่กา อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายนายอานนท์ณัฎฐ์ จินเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวาย พระอุบาลี คุณูปมาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ เพื่อเป็นสิริมงคล และหายจากอาการอาพาธ การประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก            คณะสงฆ์จาก วัดแม่กาห้วยเคียน วัดบ้านโซ้ และวัดป่าอุบาลี โดยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 และกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำ ทุกวันที่ 11 ของเดือน


ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/6/2562 16:31:38

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด