คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงงานวิจัย 1 คณะ 1 สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ

คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงงานวิจัย 1 คณะ 1 สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ 

ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :24/6/2562 16:08:29

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด