รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ นำเสนอ Super KPI ของคณะเภสัชศาสตร์

25 มิถุนายน 2562: รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอ Super KPI ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

"คณะคลื่นลูกใหม่ วิจัยเสริมฐาน ธรรมาภิบาลโปร่งใส รับใช้สังคม"


ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   วันที่/เวลา :25/6/2562 14:39:06

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด