คณบดีคณะแพทยศาสตร์ นำเสนอ Super KPI ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์ นพ.วีระพล จันทร์ดียิ่ง นำเสนอ Super KPI ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุม Super KPI ของคณะและของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา (ICT1247) โดยมีท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประธานการประชุม 

ภาพ :   ดร.สุทธิชัย ศิรินวล   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.สุทธิชัย ศิรินวล   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :25/6/2562 19:38:17

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด