ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. ภก. ชาลี ทองเรือง อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสมุนไพร

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. ภก. ชาลี ทองเรือง อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสที่ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสมุนไพร วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม 
 

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/6/2562 10:52:42

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด