ผู้บริหาร คณาจารย์คณะแพทยศาสตร์พบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันนี้เวลา 09.00 น. คณะแพทยศาสตร์จัดโครงการผู้บริหาร คณาจารย์คณะแพทยศาสตร์พบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง UB - 003 (ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนิสิตใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  วณิตย์ธนาคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริหาร พร้อมด้วย อาจารย์ประจำสาขาวิชาแนะนำการเรียนการสอนหลักสูตร ให้แก่ผู้ปกครองและนิสิตใหม่ทราบ

ภาพ :   คณัสนันท์ รัตนบำเพ็ญ   
ข้อมูล/ข่าว :    อรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/6/2562 11:05:25

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด