คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครอง นิสิตใหม่ ปี 2562

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ห้อง PKY3 อาคารเรียนรวมหลังเก่า  คณะนิติศาสตร์ได้จัดกิจกรรมให้ ผู้ปกครองได้มาพบปะกับผู้บริหาร เพื่อพูดคุยทำความเข้าใจ และสร้างความเชื่อมั่นต่อคณะ ในการที่นำบุตรหลาน ที่ได้เข้ามาเรียนยังคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา แห่งนี้ 

ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/6/2562 12:25:40

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด