รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษ์การนำเสนอผลงานวิจัยทางวาจา (Oral presentation)

26 มิถุนายน 2562: รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษ์การนำเสนอผลงานวิจัยทางวาจา (Oral presentation)? ในงาน "ประชุมวิชาการโรงพยาบาลลำปางครั้งที่ 11" ณ ห้องประชุม สุรินทร์-สมพร โอสถานุเคราะห์ ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี โรงพยาบาลลำปาง จ.ลำปาง ทั้งนี้มีแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และนักศึกษาแพทย์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการจำนวนมาก 

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/6/2562 16:46:56

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด