ประธานกรรมการสำนักงานสีเขียว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตุการณ์ในการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวในระดับพื้นที่ (Green Office 2562)

เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.รัตนา ยาวิเลิง ประธานกรรมการสำนักงานสีเขียวคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตุการณ์ในการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว พร้อมกับคณะกรรมการประเมินสำนักงานสีเขียวจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์บรรณาสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเข้ารับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียวในระดับพื้นที่ (Green Office) ปี 2562


 

ข้อมูล : ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ประธานกรรมการสำนักงานสีเขียว คณะศิลปศาสตร์

ภาพ : นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์

ข่าว : นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์    
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photolibarts/


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.รัตนา ยาวิเลิง ประธานกรรมการสำนักงานสีเขียว คณะศิลปศาสตร์ / นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/7/2562 16:01:21

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด