หน่วยกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2562

หน่วยกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยสโมสรนิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดกิจกรรม “ตานตุงหลวง บวงสรวงพระพุทธภุชคารักษ์” กิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 โดยนิสิตชั้นปีที่ 1 นำกรวยดอกไม้และตุง สักการะพระพุทธภุชคารักษ์ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อความสิริมงคลแก่นิสิตชั้นปีที่ 1 รวมถึงเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเป็นการต้อนรับนิสิตใหม่อย่างสร้างสรรค์ 

ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    อภิรักษ์ นิลวัฒน์   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/7/2562 9:30:29

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด