โครงการแนะนำการใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา สำหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พร้อมบุคลากร ร่วมกิจกรรมกับกองบริการการศึกษา ภายใต้โครงการ แนะนำการใช้บริการศูนย์บรรณสารฯ สำหรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อแนะนำการใช้บริการศูนย์บรรณสารฯ แก่นิสิตใหม่ ให้นิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการ แนะนำบริการต่างๆ ของศูนย์บรรณสารฯ และได้มีกิจกรรมเกมส์ตอบคำถามเรื่องการใช้บริการ และคำถามเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจและได้ทำกิจกรรมร่วมกับศูนย์บรรณสารฯ

 


ภาพ :   นางสาวสุดา ใจแก้ว, นางสาวนิชาภา ปุณณ์ปวีณ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/7/2562 11:12:54

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด