มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทอดผ้าป่าน้องใหม่ ประจำปี 2562 มีนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกว่า 4,300 คน

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทอดผ้าป่าน้องใหม่ ประจำปี 2562 มีนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกว่า 4,300 คน

     วันนี้ (วันที่ 11 กรกฎาคม 2562) เวลา 09.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าน้องใหม่ ประจำปี 2562 พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานพิธีฯ สำหรับพิธีทอดผ้าป่าน้องใหม่จัดโดย ผู้นำนิสิต ม.พะเยา นำโดย สภานิสิต เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมสร้างขวัญกำลังใจในการเริ่มต้นชีวิตการเป็นนิสิตและศึกษาเล่าเรียนตลอดระยะเวลา 4 ปีในรั้วมหาวิทยาลัยพะเยาแห่งนี้ ทั้งนี้มีนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกว่า 4,300 คน มียอดผ้าป่าทั้งสิ้น 46,635.25 บาท หลังจากนั้นได้มีกิจกรรมบรรยายจิตอาสาน้องใหม่ ได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ วิทยากรประจำหลักสูตร 904 ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/7/2562 12:41:12

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด