คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าปรึกษาหารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เดินทางไปยังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดพะเยา นำโดยคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณะกรรมการบริหารคณะฯ พร้อมคณาจารย์ เข้าปรึกษาหารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเกษตรฯ (MOU) ทั้งนี้เป็นการปรึกษาหารือในด้านการผลิตบัณฑิตทางการเกษตรและด้านอื่นๆ ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่เกี่ยวข้องในอนาคตต่อไปข้างหน้า

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์ฯ   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์ฯ   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/7/2562 13:27:05

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด