ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านการวิจัยกัญชาเพื่อการวิจัยทางการแพทย์

     

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านการวิจัยกัญชาเพื่อการวิจัยทางการแพทย์

        วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอธิการบดี สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คุณประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ และผู้แทนจากสภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา เข้าพบ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ดร. เสมอ ถาน้อย และคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านการวิจัยกัญชาร่วมกับเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการนำกัญชาเพื่อนำมาใช้ทางการแพทย์ รวมถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานและแนวโน้มความร่วมมือกันในอนาคตสำหรับมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขออนุญาตปลูกกัญชาเพื่อการวิจัยทางการแพทย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อยู่ในขณะนี้

 
ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    รองศาสตราจารย์ ดร. เสมอ ถาน้อย   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/7/2562 15:58:24

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด