บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเขียนบทความในหนังสือพิมพ์ Yunnan Daily ในโอกาสการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15

15/10/2564 10:22:28น. 2546
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ดร.ปิยะพงษ์ สุปัญโญ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเขียนบทความในหนังสือพิมพ์ Yunnan Daily ในโอกาส การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 (15th meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity: COP15) ของสหประชาชาติที่ นครคุนหมิง

โดยถือเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะมีความร่วมมือระดับนานาชาติและขับเคลื่อนนโยบายด้านการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพให้สำเร็จนอกจากนี้ มณฑลยูนนานยังส่งเสริมความร่วมมือการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพข้ามแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ลาว ไทย  เมียนมา และเวียดนาม เนื่องจากมีพื้นที่ติดกันแต่ความหลากหลายและวัฒนธรรมถือว่าไม่มีพรมแดนกั้นขวางระหว่างประเทศ รวมทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวPresident Xi Jinping delivered a keynote speech Tuesday afternoon via video link at the leaders' summit of the 15th meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (COP15).   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการท่องเที่ยว   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการท่องเที่ยว   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
15/10/2564 10:22:28น. 2546
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเขียนบทความในหนังสือพิมพ์ Yunnan Daily ในโอกาสการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา #university of phayao
#sdg4 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน