ขอแสดงความยินดีกับ อ.ภญ.คณิตา ดวงแจ่มกาญจน์ นำทีมวิศวกรชีวการแพทย์รุ่นใหม่จากประเทศไทยเข้าร่วมชิงทุนโครงการวิจัยเพื่อชุมชนจากสมาคมวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้า

21/12/2564 16:25:02น. 309
อ.ภญ.คณิตา ดวงแจ่มกาญจน์ IEEE SIGHT Thailand Section ชิงทุน Mobile AI-Driven Electronic Health Record during   COVID-19 pandemics for Home and Community Isolation”

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ภญ.คณิตา ดวงแจ่มกาญจน์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมวิศวกรชีวการแพทย์รุ่นใหม่จากประเทศไทย ประกอบไปด้วย ผศ.ดร.ธีรวิทย์ วิไลประสิทธิพร สถาบันวิทยสิริเมธี, พญ.แสนดี รัตนสมฤกษ์ บริษัท เมดเอนไซ จำกัด, นพ.จิรภัทร บุนนาค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, และ นพ.ปิยะฤทธิ์ อิทธิชัยวงศ์? คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ภายใต้ความร่วมมือกับ IEEE SIGHT Thailand Section เข้าร่วมชิงทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อชุมชนจากสมาคมวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานใหญ่ประเทศสหรัฐอเมริกา (The Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) โดยได้รับทุนสนับสนุนในงวดแรกจำนวน US$5,000 สำหรับการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรก ภายใต้ชื่อโครงการ “Mobile AI-Driven Electronic Health Record during COVID-19 pandemics for Home and Community Isolation” ซึ่งได้รับคะแนนสูงที่สุดและได้รับเสียงชื่นชมจากคณะกรรมการนานาชาติเป็นอย่างมาก ซึ่งในปัจจุบันได้มีการดำเนินการใช้จริงแล้วผ่านความร่วมมือกับทีมบุคลากรทางการแพทย์ และโรงพยาบาลสนามมากกว่า 10 แห่ง ใน 7 จังหวัดในประเทศไทย ซึ่งได้ช่วยดูแลผู้ติดเชื้อ COVID-19 ไปแล้วกว่า 1,700 ราย
IEEE SIGHT Thailand Section มหาวิทยาลัยพะเยา มีความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีชั้นนำเพื่อแก้ปัญหาความต้องการพื้นฐานของชุมชน โดยมุ่งเป้าการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และสร้างการรับรู้ในระดับนานาชาติ

#สารสนเทศสื่อสารองค์กรและเครือข่ายความร่วมมือ
#คณะเภสัชศาสตร์
#มหาวิทยาลัยพะเยา
#universityofphayao
#SDGs3
#SDGs4
#SDGs17

https://www.facebook.com/UPINTERDOES/photos/a.106952661178196/413888447151281   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
21/12/2564 16:25:02น. 309
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ขอแสดงความยินดีกับ อ.ภญ.คณิตา ดวงแจ่มกาญจน์ นำทีมวิศวกรชีวการแพทย์รุ่นใหม่จากประเทศไทยเข้าร่วมชิงทุนโครงการวิจัยเพื่อชุมชนจากสมาคมวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้า

#สารสนเทศสื่อสารองค์กรและเครือข่ายความร่วมมือ #คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #universityofphayao
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน