คณะนิติศาสตร์ ประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

8/6/2565 16:05:11น. 684
Uplaw
เนื่องด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยึดมั่นให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ตระหนักถึงคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ตลอดจนสนับสนุนการอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน ดังนั้นจึงได้ประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อให้บุคลากรและนิสิตของคณะนิติศาสตร์ ยึดถือปฏิบัติ โดยประกาศไว้ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   Uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    Uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   
8/6/2565 16:05:11น. 684
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์ ประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

##uplaw
#sdg5

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน